vĐồng tin tức tài chính 365

Cơn sốt săn lùng thần dược sỏi Ngưu hoàng chữa đột quỵ và ung thư?

2019-10-04 21:20
Cơn sốt săn lùng thần dược sỏi Ngưu hoàng chữa đột quỵ và ung thư? Anh Phong phải đặt tiền với giá 80 triệu đồng/lạng, và chờ đợi mấy tháng trời, mới mua được vài viên sỏi mật bò bằng hạt lạc.

Xem thêm: lmth.193205d-uht-gnu-av-yuq-tod-auhc-gnaoh-uugn-coud-naht-gnul-nas-tos-noc/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Cơn sốt săn lùng thần dược sỏi Ngưu hoàng chữa đột quỵ và ung thư?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools