vĐồng tin tức tài chính 365

Cà Mau: Phát hiện thi thể Trưởng ban Tổ chức huyện ủy huyện Năm Căn

2019-10-06 03:20
Ngày 5/10, tin từ Huyện ủy Năm Căn, Cà Mau xác nhận, ông Hồng Minh Tấn, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Năm Căn được xác định chính là nạn nhân vừa được người dân phát hiện tử vong dưới cống vuông tôm.

Xem thêm: lmth.195631/QxZLYkTtv-N/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cà Mau: Phát hiện thi thể Trưởng ban Tổ chức huyện ủy huyện Năm Căn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools