vĐồng tin tức tài chính 365

Fed chi nhánh New York sẽ kéo dài hoạt động bơm tiền thêm 3 tuần

2019-10-06 03:20
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York ngày 4/10 cho biết sẽ tiếp tục bơm hàng tỷ USD mỗi ngày vào hệ thống tài chính Mỹ cho đến ngày 4/11.

Xem thêm: lmth.595631/ERPvC90A7CC/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Fed chi nhánh New York sẽ kéo dài hoạt động bơm tiền thêm 3 tuần”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools