vĐồng tin tức tài chính 365

Nhiều bạn trẻ hiện nay khá lười đọc và lười suy nghĩ

2019-10-07 10:05
TTO - Từng đồng sáng lập một trang mạng xã hội có tiếng cho giới trẻ và là gương mặt có nhiều ý kiến phản biện thú vị, Vũ Minh Trường hiện là nghiên cứu sinh ngành lãnh đạo chiến lược, ĐH James Madison (Mỹ).

Xem thêm: mth.14941659160019102-ihgn-yus-ioul-av-cod-ioul-ahk-yan-neih-ert-nab-ueihn/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Nhiều bạn trẻ hiện nay khá lười đọc và lười suy nghĩ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools