vĐồng tin tức tài chính 365

Cà Mau: Đổi trưởng đoàn thanh tra vì có vợ làm ở đơn vị được thanh tra

2019-10-08 10:00
Vị trí trưởng đoàn thanh tra công tác quản lý sử dụng BHYT; mua sắm thiết bị, vật tư y tế; đấu thầu thuốc... ở Cà Mau phải thay đổi vì vợ của trưởng đoàn làm việc tại đơn vị được thanh tra.

Xem thêm: lmth.8544311-art-hnaht-coud-iv-nod-o-mal-ov-oc-iv-art-hnaht-naod-gnourt-iod-uam-ac/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cà Mau: Đổi trưởng đoàn thanh tra vì có vợ làm ở đơn vị được thanh tra”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools