vĐồng tin tức tài chính 365

Thủ phạm hủy diệt sự sống - Kỳ 2: Vàng tanh mùi máu ở Tanzania

2019-10-08 10:05
TTO - Mỏ vàng North Mara tọa lạc tại vùng Mara thuộc miền bắc Tanzania. Mỏ này đi vào khai thác năm 2006, là một trong ba mỏ vàng ở Tanzania do Công ty Acacia Mining của Anh khai thác (tên trước đây là African Barrick Gold).

Xem thêm: mth.67500219170019102-ainaznat-o-uam-ium-hnat-gnav-2-yk-gnos-us-teid-yuh-mahp-uht/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Thủ phạm hủy diệt sự sống - Kỳ 2: Vàng tanh mùi máu ở Tanzania”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools