vĐồng tin tức tài chính 365

Apple và Google kiểm duyệt ứng dụng ra sao?

2019-10-08 10:05
TTO - Apple có một nhóm độc lập mang tên App Review, chịu trách nhiệm kiểm duyệt app và các bản cập nhật cho App Store. Google cũng có chính sách chặt chẽ trong việc phân tích và kiểm duyệt app trước khi tung ra trên chợ app Google Play.

Xem thêm: mth.23451059080019102-oas-ar-gnud-gnu-teyud-meik-elgoog-av-elppa/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Apple và Google kiểm duyệt ứng dụng ra sao?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools