vĐồng tin tức tài chính 365

Quảng Nam: Buộc xin lỗi công khai nếu giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn

2019-10-08 17:25
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trễ hẹn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân buộc phải gửi văn bản xin lỗi.

Xem thêm: lmth.8474311-neh-ert-hnihc-hnah-cut-uht-teyuq-iaig-uen-iahk-gnoc-iol-nix-coub-man-gnauq/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quảng Nam: Buộc xin lỗi công khai nếu giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools