vĐồng tin tức tài chính 365

65 năm giải phóng thủ đô: Những địa danh lịch sử ngày ấy, bây giờ

2019-10-08 17:30
TTO - 65 năm giải phóng thủ đô Hà Nội, cùng với những con người lịch sử, những địa danh ghi dấu vẫn luôn còn đó như để gợi nhớ về những ký ức lịch sử hào hùng của Hà Nội thuở nào.

Xem thêm: mth.36093734180019102-oig-yab-ya-yagn-us-hcil-hnad-aid-gnuhn-od-uht-gnohp-iaig-man-56/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“65 năm giải phóng thủ đô: Những địa danh lịch sử ngày ấy, bây giờ”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools