vĐồng tin tức tài chính 365

Ký ức hào hùng của thanh niên thủ đô thời kỳ Pháp tạm chiếm

2019-10-08 17:30
TTO - 300 trang sách được hoàn thành là nỗ lực lớn của nhóm biên soạn, những cựu học sinh kháng chiến thủ đô, nay đã gần 90 tuổi.

Xem thêm: mth.3562955180019102-meihc-mat-pahp-yk-ioht-od-uht-nein-hnaht-auc-gnuh-oah-cu-yk/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ký ức hào hùng của thanh niên thủ đô thời kỳ Pháp tạm chiếm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools