vĐồng tin tức tài chính 365

Đoạt mạng đồng hương vì nghĩ bị khinh thường

2019-10-08 19:30
Nghĩ rằng bị anh Thuận khinh thường, Hùng đã thủ dao và ra tay sát hại đồng hương.

Xem thêm: vov.486469-gnouht-hnihk-ib-ihgn-iv-gnouh-gnod-gnam-taod/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Đoạt mạng đồng hương vì nghĩ bị khinh thường”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools