vĐồng tin tức tài chính 365

200 cây vàng bị trộm trong đêm ở Bình Dương

2019-10-08 19:30
Kiểm tra số vàng trong tiệm, chủ tiệm phát hiện gần 200 cây vàng bao gồm nhẫn, dây chuyền, nữ trang đã "không cánh mà bay".

Xem thêm: vov.276469-gnoud-hnib-o-med-gnort-mort-ib-gnav-yac-002/taul-pahp/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“200 cây vàng bị trộm trong đêm ở Bình Dương”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools