vĐồng tin tức tài chính 365

Giá thịt heo tại chợ ở TPHCM tiếp tục tăng

2019-10-08 19:35
Giá thịt heo hơi ở TPHCM tiếp tục tăng hơn 10.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần. Giá thịt heo ở các chợ tăng nhưng sức mua khá ổn định.

Xem thêm: vov.777469-gnat-cut-peit-mchpt-o-ohc-iat-oeh-tiht-aig/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Giá thịt heo tại chợ ở TPHCM tiếp tục tăng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools