vĐồng tin tức tài chính 365

CPI tháng 10/2021 giảm 0,2% so với tháng trước

2021-11-15 11:27

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tính CPI tháng 10/2021 có 3 nhóm giảm giá so với tháng trước và 8 nhóm tăng giá so với tháng trước.

Trong các nhóm hàng giảm giá, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,28% so với tháng trước; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,26%; và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04% so với tháng 9/2021.

Trong 8 nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông có mức tăng so với tháng trước cao nhất với mức 2,51%. Tiếp theo, nhóm giáo dục tăng 0,25%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,19%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,13%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,12%. Các nhóm hàng có mức giá tháng Mười tăng không đáng kể so với tháng trước là: Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,06% so với tháng trước; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,04%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%.

CKH

Xem thêm: 326664VBS=emaNcoDd?001mc/sknil/iv/latrop/retnecbew/nv.vog.vbs.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“CPI tháng 10/2021 giảm 0,2% so với tháng trước”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools