vĐồng tin tức tài chính 365

Tập đoàn tư nhân và ACV cần ngồi lại với nhau để làm Long Thành

2019-11-12 14:35
Chính phủ nên kêu gọi các tập đoàn tư nhân có năng lực ngồi lại với nhau, ACV là hạt nhân liên kết, hình thành tập đoàn đầu tư sân bay Long Thành.

Xem thêm: vov.256779-hnaht-gnol-mal-ed-uahn-iov-ial-iogn-nac-vca-av-nahn-ut-naod-pat/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Tập đoàn tư nhân và ACV cần ngồi lại với nhau để làm Long Thành”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools