vĐồng tin tức tài chính 365

NHNN điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm lên 23.139 VND/USD

2019-11-12 14:35
Tỷ giá trung tâm hôm nay (12/11) được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.139 VND/USD, tăng 6 đồng so với hôm qua.

Xem thêm: vov.726779-dsudnv-93132-nel-mat-gnurt-aig-yt-gnat-hnihc-ueid-nnhn/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“NHNN điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm lên 23.139 VND/USD”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools