vĐồng tin tức tài chính 365

Chính phủ yêu cầu xử nghiêm việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

2019-11-13 22:05
TTO - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2019, trong đó nhấn mạnh xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Xem thêm: mth.14055949131119102-pehp-iart-hnac-taux-iougn-aud-cuhc-ot-ceiv-meihgn-ux-uac-uey-uhp-hnihc/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chính phủ yêu cầu xử nghiêm việc tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools