vĐồng tin tức tài chính 365

Khởi tố, bắt bà nội đẩy cháu ruột xuống đập nước chết đuối

2019-11-13 22:05
TTO - Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định nguyên nhân khiến bà Hường đẩy cháu ruột xuống đập nước chết đuối là do mâu thuẫn gia đình.

Xem thêm: mth.84139131119102-ioud-tehc-coun-pad-gnoux-tour-uahc-yad-ion-ab-tab-ot-iohk/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khởi tố, bắt bà nội đẩy cháu ruột xuống đập nước chết đuối”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools