vĐồng tin tức tài chính 365

Quĩ đầu tư Mỹ nhất định muốn rót hàng tỉ USD vào cổ phiếu Trung Quốc dù bị thượng nghị sĩ ngăn cản

2019-11-14 15:25
Quĩ hưu trí lớn dành cho các viên chức chính phủ Mỹ đã từ chối lời đề nghị của một số thượng nghị sĩ yêu cầu không đầu tư theo chỉ số MSCI có chứa cổ phiếu doanh nghiệp Trung Quốc. Các doanh nghiệp này bị cáo buộc là hỗ trợ hoạt động quân sự và tình báo của chính quyền Bắc Kinh.

Xem thêm: mth.71483133141119102-nac-nagn-is-ihgn-gnouht-ib-ud-couq-gnurt-ueihp-oc-oav-dsu-it-gnah-tor-noum-hnid-tahn-ym-ut-uad-iuq/nv.zibmanteiv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quĩ đầu tư Mỹ nhất định muốn rót hàng tỉ USD vào cổ phiếu Trung Quốc dù bị thượng nghị sĩ ngăn cản”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools