vĐồng tin tức tài chính 365

Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chạy đua lãi suất trái phiếu

2019-11-14 15:30
Trái phiếu nhóm Bất động sản có mức lãi suất bình quân tháng 10 là 10.5% - cao hơn nhiều mức 9.6% của tháng 9

Xem thêm: mth.25113803141119102-ueihp-iart-taus-ial-aud-yahc-cut-peit-nas-gnod-tab-peihgn-hnaod/nv.ymonocenv

Comments:0 | Tags:No Tag

“Doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chạy đua lãi suất trái phiếu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools