vĐồng tin tức tài chính 365

Chủ tịch FED bác bỏ ý tưởng hạ lãi suất về âm

2019-11-14 15:35
Chủ tịch FED bác bỏ ý tưởng hạ lãi suất về âm“Lãi suất âm chắc chắn không phù hợp với Mỹ trong môi trường hiện tại”, ông Powell nói và khẳng định kinh tế Mỹ đang vững mạnh...

Xem thêm: nhc.48942214141119102-ma-ev-taus-ial-ah-gnout-y-ob-cab-def-hcit-uhc/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“Chủ tịch FED bác bỏ ý tưởng hạ lãi suất về âm”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools