vĐồng tin tức tài chính 365

"Thung lũng Tử thần" - Rào cản khó vượt đối với các nhà sản xuất vật liệu chip Hàn Quốc

2019-11-14 15:35
Cho dù các công ty Hàn Quốc có thể tự sản xuất được các vật liệu chip, nhưng các khó khăn trong việc thương mại hóa khiến họ khó có thể bắt kịp đối thủ Nhật Bản.

Xem thêm: nhc.35411643141119102-couq-nah-pihc-ueil-tav-taux-nas-ahn-cac-iov-iod-touv-ohk-nac-oar-naht-ut-gnul-gnuht/nv.fefac

Comments:0 | Tags:No Tag

“"Thung lũng Tử thần" - Rào cản khó vượt đối với các nhà sản xuất vật liệu chip Hàn Quốc”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools