vĐồng tin tức tài chính 365

Tiền, bạo lực và chết chóc ở mỏ vàng dài 150km dưới lòng đất Nam Phi

2019-11-18 11:45
Tiền, bạo lực và chết chóc ở mỏ vàng dài 150km dưới lòng đất Nam Phi Sống hàng tháng dưới mỏ, phu vàng tới các ngôi làng dựng tạm trong lòng đất để mua thức ăn, bia rượu, xem truyền hình, thậm chí mua dâm… với giá cắt cổ.

Xem thêm: lmth.218015d-ihp-man-tad-gnol-ioud-mk051-iad-gnav-om-o-cohc-tehc-av-cul-oab-neit/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Phóng sự - Khám phá

“Tiền, bạo lực và chết chóc ở mỏ vàng dài 150km dưới lòng đất Nam Phi”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools