vĐồng tin tức tài chính 365

Phạt nữ tiểu thương vung tay đòi đánh khách Tây ở Hội An 200 nghìn đồng

2019-11-19 21:20
Phạt nữ tiểu thương vung tay đòi đánh khách Tây ở Hội An 200 nghìn đồng Sau khi hoàn tất điều tra, cơ quan chức năng dự kiến phạt bà Gió, nữ tiểu thương vung tay đòi đánh khách Tây ở phố cổ Hội An, 200 nghìn đồng.

Xem thêm: lmth.531115d-gnod-nihgn-002-na-ioh-o-yat-hcahk-hnad-iod-yat-gnuv-gnouht-ueit-un-tahp/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Phạt nữ tiểu thương vung tay đòi đánh khách Tây ở Hội An 200 nghìn đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools