vĐồng tin tức tài chính 365

Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai, Hà Nội để học sinh dùng nước nhiễm khuẩn Ecoli?

2019-11-19 21:20
Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai, Hà Nội để học sinh dùng nước nhiễm khuẩn Ecoli? Gần một tháng có kết quả xét nghiệm nhưng nhà trường không phát hiện trong nguồn nước mà học sinh thường ngày ăn uống bị nhiễm khuẩn Ecoli.

Xem thêm: lmth.238015d-iloce-nauhk-meihn-coun-gnud-hnis-coh-ed-ion-ah-iam-nab-coh-ueit--non-mam-gnourt/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Giáo dục

“Trường Mầm non - Tiểu học Ban Mai, Hà Nội để học sinh dùng nước nhiễm khuẩn Ecoli?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools