vĐồng tin tức tài chính 365

Đài VTC tạm đình chỉ nam quay phim có hành vi không đúng mực với nữ đồng nghiệp

2019-11-19 21:20
Đài VTC tạm đình chỉ nam quay phim có hành vi không đúng mực với nữ đồng nghiệp Giám đốc Đài Truyền hình KTS VTC ra quyết định tạm đình chỉ công việc với quay phim Trần Văn Vương để làm rõ hành vi vi phạm của người này.

Xem thêm: lmth.731115d-peihgn-gnod-un-tax-ox-iv-hnah-oc-mihp-yauq-man-ihc-hnid-mat/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Thời sự

“Đài VTC tạm đình chỉ nam quay phim có hành vi không đúng mực với nữ đồng nghiệp”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools