vĐồng tin tức tài chính 365

Vị doanh nhân trẻ và người cựu tử tù

2019-11-25 22:05
TTO - Khi biết người nhân viên ấy từng là tử tù, vị doanh nhân trẻ không những chẳng chối từ mà còn dang tay nâng đỡ và hết lòng bảo vệ, tin tưởng người nhân viên đặc biệt ấy, cho anh cơ hội được làm lại cuộc đời...

Xem thêm: mth.24400338052119102-ut-ut-uuc-iougn-av-ert-nahn-hnaod-iv/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Vị doanh nhân trẻ và người cựu tử tù”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools