vĐồng tin tức tài chính 365

Bộ Công an sẽ phối hợp kiểm soát an ninh nguồn nước

2019-11-25 22:05
TTO - Để bảo đảm an ninh nguồn nước, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng dự thảo chỉ thị về bảo đảm cấp nước an toàn. Bộ Công an sẽ phối hợp với địa phương, doanh nghiệp cấp nước, bảo đảm an ninh, an toàn nguồn nước, công trình cấp nước.

Xem thêm: mth.64143139152119102-coun-nougn-hnin-na-taos-meik-poh-iohp-es-na-gnoc-ob/nv.ertiout

Comments:0 | Tags:No Tag

“Bộ Công an sẽ phối hợp kiểm soát an ninh nguồn nước”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools