vĐồng tin tức tài chính 365

Hơn 4.300 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam

2019-11-30 19:35
Nhật Bản là đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với trên 4.300 dự án. Số vốn đăng ký là hơn 59 tỷ USD.

Xem thêm: vov.826489-man-teiv-iat-ut-uad-gnad-nab-tahn-peihgn-hnaod-0034-noh/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hơn 4.300 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools