vĐồng tin tức tài chính 365

Khai mạc gặp gỡ hữu nghị nông dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia

2019-11-30 19:35
VOV.VN -“Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch” nhằm kết nối các nước trong sản xuất nông nghiệp.

Xem thêm: vov.695489-aihcupmac-oal-man-teiv-coun-3-nad-gnon-ihgn-uuh-og-pag-cam-iahk/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khai mạc gặp gỡ hữu nghị nông dân 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools