vĐồng tin tức tài chính 365

Độc đáo các mặt hàng nông sản sạch Thuận Châu, Sơn La

2019-11-30 19:35
Các gian hàng tham dự hội thi đã trưng bày các sản phẩm nông sản tiêu biểu, các loại hoa quả đặc trưng, chủ lực của huyện Thuận Châu.

Xem thêm: vov.575489-al-nos-uahc-nauht-hcas-nas-gnon-gnah-tam-cac-oad-cod/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Độc đáo các mặt hàng nông sản sạch Thuận Châu, Sơn La”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools