vĐồng tin tức tài chính 365

Condotel - chuyện thị trường và trách nhiệm cơ quan quản lý

2019-11-30 19:35
Việc “vỡ trận” dừng trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư của Công ty CP Xây dựng và Phát triển Thành Đô đã có những góc nhìn rất khác nhau từ sự việc này.

Xem thêm: vov.825489-yl-nauq-nauq-oc-meihn-hcart-av-gnourt-iht-neyuhc-letodnoc/et-hnik/nv.vov

Comments:0 | Tags:No Tag

“Condotel - chuyện thị trường và trách nhiệm cơ quan quản lý”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools