vĐồng tin tức tài chính 365

Đức thông qua dự luật về thuế tối thiểu toàn cầu

2023-11-11 13:26
Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Đức ở Berlin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Đức ở Berlin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các đảng Xã hội Dân chủ (SPD), Liên minh Cơ đốc giáo (CDU/CSU), Liên minh 90/Đảng Xanh và đảng Tự do Dân chủ (FDP) đã bỏ phiếu cho dự thảo, trong khi nhóm Con đường mới cho nước Đức (AfD) và đảng cánh tả Die Linke bỏ phiếu chống.

Chính phủ liên bang Đức cho biết mục đích của luật là nhằm thực hiện các yếu tố trọng tâm của các thỏa thuận quốc tế để “chống cạnh tranh thuế và lập kế hoạch thuế chủ động, từ đó góp phần thúc đẩy công bằng thuế và cạnh tranh bình đẳng”.

Hội đồng Liên bang (Thượng viện) cũng hoan nghênh việc thông qua dự luật, nhấn mạnh Chính phủ Liên bang đang thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp châu Âu.

Xem thêm: lmth.376333tsop-uac-naot-ueiht-iot-euht-ev-taul-ud-auq-gnoht-cud/nv.naohkgnuhchnahnnit.www

Comments:0 | Tags:Tin nhanh chứng khoán

“Đức thông qua dự luật về thuế tối thiểu toàn cầu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools