vĐồng tin tức tài chính 365

Quảng Nam: Chỉ đạo “nóng” giải ngân vốn đầu tư công huyện Tây Giang

2023-11-21 03:59

Có dự án giải ngân 0%

Ngày 20/11, theo ông Đinh Văn Vũ, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Quảng Nam, mới đây, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm UBND huyện Tây Giang về tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn.

Ông Tuấn nhận định, qua báo cáo của UBND huyện Tây Giang tại buổi làm việc có thể nhận thấy công tác triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG năm 2022 kéo dài và năm 2023 đến cuối tháng 10/2023 trên địa bàn huyện vẫn chưa thật sự quyết liệt.

Kinh tế vĩ mô - Quảng Nam: Chỉ đạo “nóng” giải ngân vốn đầu tư công huyện Tây Giang

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. 

Tỷ lệ giải ngân còn thấp, một số dự án đến nay có tỷ lệ giải ngân 0%. Đến ngày 31/10 giải ngân các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện được 155.221,75/380.250,94 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 40,82% so với tổng kế hoạch vốn. Trong đó, vốn đầu tư tỷ lệ giải ngân 52,54%, vốn sự nghiệp tỷ lệ giải ngân 8,65%.

Có thể thấy, trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn, bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì còn có nhiều nguyên nhân chủ quan.

Việc cập nhật các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh chưa kịp thời. Công tác kết nối, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG tỉnh để trao đổi, báo cáo, kiến nghị các nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chưa được chủ động.

Công tác tham mưu triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh của một số Phòng, Ban liên quan trên địa bàn huyện chưa đáp ứng yêu cầu…

Chỉ đạo “nóng”

Để cải thiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện đảm bảo theo yêu cầu đề ra, ông Tuấn yêu cầu UBND huyện Tây Giang nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hướng dẫn của các Sở, Ban, ngành tại cuộc họp để cập nhật, hệ thống lại toàn các nội dung còn vướng mắc nhằm triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả.

UBND huyện Tây Giang khẩn trương chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện đến cuối tháng 10/2023.

Kinh tế vĩ mô - Quảng Nam: Chỉ đạo “nóng” giải ngân vốn đầu tư công huyện Tây Giang (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang. 

Trong đó, Huyện cần thống kê và thể hiện số liệu cụ thể về tình hình phân bổ nguồn vốn (vốn đầu tư, vốn sự nghiệp), danh mục các dự án, công trình thực hiện, tiến độ triển khai thực hiện, kết quả giải ngân, các khó khăn, vướng mắc của từng Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần của từng Chương trình MTQG.

Sau đó, gửi về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, các Văn phòng điều phối Chương trình MTQG tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện.

UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện khẩn trương tổ chức cuộc họp để nghe Văn phòng Điều phối các Chương trình MTQG huyện, các Phòng, Ban chủ trì tham mưu từng Chương trình MTQG báo cáo, đánh giá cụ thể về tình hình triển khai thực hiện đối với từng Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc các Chương trình MTQG.

Qua đó, làm rõ tồn tại, hạn chế và xác định nguyên nhân, tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Huyện cũng cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan của các dự án, công trình chưa hoàn thành để tổ chức triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn được giao theo đúng tiến độ đề ra.

Đồng thời, các Phòng, Ban, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải cam kết trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, theo dõi, hướng dẫn, xử lý những vấn đề còn tồn đọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện họp giao ban định kỳ hằng tuần với Văn phòng điều phối các Chương trình MTQG huyện và hằng tháng với các Phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị được thụ hưởng nguồn vốn để nắm bắt tình hình tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của từng công trình, dự án trên từng Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc từng Chương trình MTQG.

Qua đó, tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân nguồn vốn theo đúng tiến độ đề ra.

Định kỳ hằng tuần, báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Kinh tế vĩ mô - Quảng Nam: Chỉ đạo “nóng” giải ngân vốn đầu tư công huyện Tây Giang (Hình 3).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở huyện Tây Giang còn thấp.

“Thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, trong khi nội dung, khối lượng công việc, nguồn vốn của các Chương trình MTQG phải giải ngân còn rất lớn.

Yêu cầu 

tập trung, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các Phòng, Ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị thụ hưởng nguồn vốn tích cực.

Đơn vị cũng cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG; phối hợp chặt chẽ với các Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG tỉnh, các Sở, Ban, ngành liên quan để kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, các đơn vị cần tăng cường công tác tham mưu triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện, kịp thời giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ đề ra”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Mới đây, như Người Đưa Tin đã thông tin, ông Nguyễn Văn Lượm, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, phê bình tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành của các địa phương gồm các xã Avương, Dang, Bhalêê, Anông, Tr’hy.

Ông Lượm cũng phê bình các cơ quan, đơn vị gồm phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dân tộc, Lao động-Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp, Nội vụ, Hội liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND&UBND, Văn phòng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện.

Các xã, cơ quan, đơn vị trên không kịp thời báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư, giải ngân 10 tháng đầu năm.

Xem thêm: lmth.348636a-gnaig-yat-neyuh-gnoc-ut-uad-nov-nagn-iaig-gnon-oad-ihc-man-gnauq/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“Quảng Nam: Chỉ đạo “nóng” giải ngân vốn đầu tư công huyện Tây Giang”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools