vĐồng tin tức tài chính 365

Người trồng hoa Tết lao đao vì bão lũ liên tiếp

2020-11-17 07:35

Người trồng hoa Tết lao đao vì bão lũ liên tiếp

LĐO |

Liên tiếp chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão vừa qua, nhiều diện tích trồng hoa phục vụ Tết của người dân Bình Định chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, do lo dịch COVID-19, người dân không dám mạnh tay đầu tư mở rộng.

Xem thêm: odl.509458-peit-neil-ul-oab-iv-oad-oal-tet-aoh-gnort-iougn/otohp/nv.gnodoal

Comments:0 | Tags:No Tag

“Người trồng hoa Tết lao đao vì bão lũ liên tiếp”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools