vĐồng tin tức tài chính 365

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

2020-11-23 17:17

Tham dự Lễ khai giảng, có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ cùng 144 học viên là lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Phó trưởng Công an cấp huyện phụ trách công tác xây dựng phong trào của Công an 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Lễ khai giảng.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thật tốt công tác quản lý Lớp bồi dưỡng, đảm bảo tốt các điều kiện học tập, sinh hoạt cho các học viên. Đồng thời yêu cầu, Lớp bồi dưỡng cần tăng cường thảo luận, tiếp thu, giải trình đối với những ý kiến băn khoăn, khó khăn, vướng mắc hoặc kiến nghị đề xuất theo thẩm quyền... Sau khi kết thúc Lớp bồi dưỡng, Ban Tổ chức Lớp báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả học tập của các học viên, thông báo kết quả trên tới Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai Lớp tập huấn tại địa phương, cơ sở.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, các giảng viên, báo cáo viên cần nêu bật được tình hình, kết quả, những thuận lợi, khó khăn, những vướng mắc trong quá trình thực hiện phong trào trong từng lĩnh vực, địa phương. Nội dung các chuyên đề nghiệp vụ cần được nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng về nội dung, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng, ứng dụng...

Toàn cảnh buổi Lễ.


Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, từ những kiến thức được truyền đạt qua Lớp Bồi dưỡng này, các học viên sẽ nghiêm túc tiếp thu để vận dụng, phát huy vào thực tiễn công tác, nhằm góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở mỗi địa phương và trong cả nước sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, nhân rộng và đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Theo chương trình, nội dung Lớp bồi dưỡng sẽ bao gồm 14 chuyên đề, trong đó có 08 chuyên đề về nghiệp vụ xây dựng phong trào do lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ truyền đạt; 06 chuyên đề về xây dựng phong trào gắn với từng lĩnh vực chuyên môn cụ thể do lãnh đạo các cục chức năng của Bộ Công an đảm trách.

Dự kiến, Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2020.

 

Xem thêm: 42192=DImetI?lmth.2-ob-auc-gnod-taoh-nit/na-gnoc-gnoul-cul-auc-gnod-taoh/neik-us-cut-nit/nv.vog.nagnocob

Comments:0 | Tags:No Tag

“Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools