vĐồng tin tức tài chính 365

CTCP Quốc tế Holding bị phạt 100 triệu đồng

2021-12-11 06:27

CTCP Quốc tế Holding bị UBCKNN xử phạt 100 triệu đồng do các sai phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán mà các công ty này thực hiện.

Cụ thể, CTCP Quốc tế Holding (mã chứng khoán: LMH) không công bố thông tin đối với UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhiều tài liệu, gồm: Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC hợp nhất quý IV/2018, BCTC riêng, hợp nhất quý I và quý IV/2019, BCTC riêng, hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét. 

Hồi tháng 6 vừa rồi, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo về việc hạn chế giao dịch cổ phiếu LMH. Theo đó, từ ngày 29/6, gần 25,63 triệu cổ phiếu LMH trên sàn UPCoM sẽ chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Thời điểm đó, LMH vừa huỷ nêm yết trên HoSE. Về lý do bị hạn chế, HNX cho biết công ty này chưa khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hủy niêm yết. Trước đó, HoSE quyết định hủy niêm yết tất cả 25,63 triệu cổ phiếu LMH từ ngày 19/6 do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Đến tháng 8/2021, cổ phiếu LMH mới được đưa ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch do công ty đã công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và tổ chức kiểm toán không từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo này.

Ngoài ra, cá nhân là ông Dương Văn Việt bị phạt tiền 100 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Ngày 20/5/2019, ông Dương Văn Việt đã thực hiện giao dịch mua 3.527.753 cổ phiếu của Công ty cổ phần Licogi 166 (mã chứng khoán: LCS) dẫn đến khối lượng cổ phiếu LCS do ông Dương Văn Việt sở hữu tăng từ 0 cổ phiếu lên 3.527.753 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 0% lên 46,42%. Tuy nhiên, ông Dương Văn Việt không thực hiện đăng ký chào mua công khai với Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

UBCKNN đã đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả với ông Việt, gồm: Buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỉ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty đại chúng trong thời hạn tối đa 6 tháng. Ngoài ra, ngày 5/6/2019, ông Dương Văn Việt đã bán 1.703.753 cổ phiếu LCS, làm giảm tỉ lệ sở hữu cổ phiếu nắm giữ xuống còn 24%.

Xem thêm: lmth.295635a-gnod-ueirt-001-tahp-ib-gnidloh-et-couq-pctc/nv.nitaudiougn.www

Comments:0 | Tags:No Tag

“CTCP Quốc tế Holding bị phạt 100 triệu đồng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools