vĐồng tin tức tài chính 365

'Vận động để hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại ở người nghèo'

2021-12-15 19:06

Ngày 15-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016-2020) bằng hình thức trực tuyến. 

Chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam... 

'Vận động để hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại ở người nghèo' - ảnh 1
Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại điểm cầu TP.HCM ngày 15/12. Ảnh: PN

Phát biểu tại điểm cầu TP.HCM, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết trên cơ sở thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn 2016 - 2020, MTTQ TP đã chủ động tham mưu Thành ủy và triển khai tuyên truyền các hoạt động, phối hợp tổ chức ký kết, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh.

MTTQ TP cũng vận động ký kết kế hoạch giảm nghèo bền vững trên địa bàn TP, thực hiện các chuyên đề liên quan đến cuộc vận động thoát nghèo tại các xã, phường, thị trấn, khu dân cư... Qua đó, TP đã thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. 

Kết quả, tính từ năm 2016 đến 30-12-2020, Quỹ “Vì người nghèo” toàn TP vận động được gần 1.000 tỉ đồng, đã chăm lo cho người dân TP với số tiền gần 900 tỉ đồng. Qua đó góp phần kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo còn 0,13%, hộ cận nghèo còn 0,62% so với cùng kỳ, góp phần tác động tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021 của TP.HCM.

Trong năm năm qua, TP cũng xây dựng và sửa chữa trên 530 căn nhà tình nghĩa; xây dựng, sửa chữa chống dột hơn 5.000 nhà tình thương, hỗ trợ vốn và phương tiện làm ăn cho 1.570 hộ, tặng 1.490 xe đạp cho các em học sinh; đồng thời tặng gần 29.000 thẻ BHYT và trợ cấp khó khăn hàng tháng cho trên 64.000 người, trao tặng trên 98.000 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, giúp đỡ nhiều hộ khó khăn trên địa bàn TP...

Bên cạnh đó, MTTQ toàn TP cũng thực hiện nhiều giải pháp vận động, chăm lo cho người nghèo thông qua tháng cao điểm vì người nghèo, chăm lo việc tổ chức các chương trình văn nghệ, TP nghĩa tình – kết nối yêu thương...

Các tổ chức, thành viên của mặt trận cơ sở cũng giúp nhau thoát nghèo, thi đua làm kinh tế giỏi và tổ chức các ngày hội sẻ chia, ATM gạo, khẩu trang, ngày hội nhân ái, giúp đỡ ngày công, giúp đỡ kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt và việc làm..., tiếp tục phát huy và duy trì tình làng nghĩa xóm”, duy trì TP nghĩa tình. 

“MTTQ TP thường xuyên thực hiện vận động các doanh nghiệp và tổ chức, nhân rộng các mô hình làm hay và hiệu quả, hỗ trợ người dân chăm sóc cho từng nhóm người cụ thể. Qua đó, người nghèo sẽ hiểu được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo từng nhu cầu của hộ dân, nâng cao ý thức, hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại và có trách nhiệm hơn nữa để vươn lên thoát nghèo bền vững” – Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM nói.

Ông Tuấn cho biết MTTQ luôn đẩy mạnh thực hiện tốt việc quản lý nguồn vận động chăm lo an sinh xã hội một cách chặt chẽ, nhằm đảm bảo niềm tin và kế hoạch chăm lo lâu dài cho người dân TP.

Xem thêm: lmth.7973301-oehgn-iougn-o-ial-y-ohc-gnort-gnout-ut-ehc-nah-ed-gnod-nav/us-ioht/nv.olp

Comments:0 | Tags:No Tag

“'Vận động để hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại ở người nghèo'”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools