vĐồng tin tức tài chính 365

Phát triển bền vững: Nền tảng của niềm tin - Bài 1: Tạo thế cao và lực bền

2019-12-04 15:20
Kinh tế xã hội ổn định và phát triển, đời sống người dân ngày càng cải thiện, vị thế Việt Nam nâng cao chính là những bằng chứng thuyết phục nhất khẳng định con đường phát triển bền vững và hiệu quả.

Xem thêm: lmth.607141/Erau-3WELDS/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Phát triển bền vững: Nền tảng của niềm tin - Bài 1: Tạo thế cao và lực bền”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools