vĐồng tin tức tài chính 365

Cử tri TP. HCM đề nghị đưa dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào diện giám sát đặc biệt

2019-12-04 15:20
Sáng 4/12, Đoàn đại biểu Quốc hội Tp Hồ Chí Minh, đơn vị 7 và đại biểu HĐND thành phố-Tổ 2, đã tiếp xúc cử tri Quận 2, sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và trước kỳ họp thứ 17,HĐND thành phố khóa IX

Xem thêm: lmth.407141/AXGOjBbCaF1/3~/iom-nit/swenb/r~/moc.elgoog.yxorpdeef

Comments:0 | Tags:No Tag

“Cử tri TP. HCM đề nghị đưa dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm vào diện giám sát đặc biệt”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools