vĐồng tin tức tài chính 365

Biển số đẹp về tay doanh nghiệp có xe sang do sự cố

2019-12-07 10:00
Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, biển số đẹp do người dân bấm nhưng về tay doanh nghiệp có xe sang, là do sự cố màn hình máy tính bị tắt. Và người dân đã bấm lại biển số khác.  

Xem thêm: lmth.2556511-oc-us-od-gnas-ex-oc-peihgn-hnaod-yat-ev-ped-os-neib/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Biển số đẹp về tay doanh nghiệp có xe sang do sự cố”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools