vĐồng tin tức tài chính 365

Dự báo thời tiết hôm nay 7.12.2019: Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn

2019-12-07 10:00
Không khí lạnh tiếp tục gây ra thời tiết xấu với gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển đặc biệt nguy hiểm cho tàu, thuyền.

Xem thêm: lmth.7756511-nol-gnos-hnam-oig-oab-hnac-9102217-yan-moh-teit-ioht-oab-ud/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Dự báo thời tiết hôm nay 7.12.2019: Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools