vĐồng tin tức tài chính 365

Hà Nội muốn cấm xích lô du lịch: Không quản được là cấm?

2019-12-07 10:00
Nhiều bạn đọc tỏ ra bất ngờ khi biết Hà Nội đang nghiên cứu việc dừng hoạt động đối với xe xích lô trên địa bàn thành phố.

Xem thêm: lmth.9456511-mac-al-coud-nauq-gnohk-hcil-ud-ol-hcix-mac-noum-ion-ah/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Hà Nội muốn cấm xích lô du lịch: Không quản được là cấm?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools