vĐồng tin tức tài chính 365

Ngăn ngừa biểu hiện suy thoái trong đội ngũ người làm báo

2019-12-07 10:00
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, chỉ rõ cần ngăn ngừa những biểu hiện về 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong đội ngũ những người làm báo.

Xem thêm: lmth.3556511-oab-mal-iougn-ugn-iod-gnort-iaoht-yus-neih-ueib-augn-nagn/us-ioht/nv.neinhnaht

Comments:0 | Tags:No Tag

“Ngăn ngừa biểu hiện suy thoái trong đội ngũ người làm báo”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools