vĐồng tin tức tài chính 365

Những em bé chào đời trong giây phút U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30

2019-12-11 08:00
Bé gái cân nặng 4000 gram con sản phụ N.T.N.D. (29 tuổi, Cần Thơ) chào đời trong tiếng hò reo ăn mừng của hàng chục triệu cổ động viên trên khắp cả nước.

Xem thêm: lmth.380024-n-03-semag-aes-vch-hnaig-man-teiv-22u-tuhp-yaig-gnort-iod-oahc-eb-me-gnuhn/ioh-ax/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Những em bé chào đời trong giây phút U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools