vĐồng tin tức tài chính 365

Fan Indonesia không phục chiến thắng của U22 Việt Nam, khẳng định cầu thủ Việt Nam chơi xấu

2019-12-11 08:00
Nhiều CĐV Indonesia vẫn cho rằng, đội nhà đã có thể làm nên bất ngờ nếu trọng tài nghiêm khắc hơn với các cầu thủ Việt Nam.

Xem thêm: lmth.280024-n-uax-iohc-man-teiv-uht-uac-hnid-gnahk-man-teiv-22u-auc-gnaht-neihc-cuhp-gnohk-aisenodni-naf/oaht-eht/nv.moc.enilnocutnit

Comments:0 | Tags:No Tag

“Fan Indonesia không phục chiến thắng của U22 Việt Nam, khẳng định cầu thủ Việt Nam chơi xấu”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools