vĐồng tin tức tài chính 365

Tiến sĩ làm việc cật lực 10 năm lương vẫn chỉ 4,5 triệu đồng/tháng

2019-12-13 11:45
Tiến sĩ làm việc cật lực 10 năm lương vẫn chỉ 4,5 triệu đồng/tháng Nhiều nhà khoa học trẻ cống hiến cho nghiên cứu hơn 10 năm nhưng mức lương nhận được chỉ 4,5 triệu đồng/tháng.

Xem thêm: lmth.777515d-gnaht-gnod-ueirt-54-ihc-nav-gnoul-man-01-cul-tac-ceiv-mal-is-neit/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Giáo dục

“Tiến sĩ làm việc cật lực 10 năm lương vẫn chỉ 4,5 triệu đồng/tháng”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools