vĐồng tin tức tài chính 365

Sam không lấy cát-xê, Ninh Dương Lan Ngọc 'xin' được hát cùng Ngô Kiến Huy

2019-12-13 11:45
Sam không lấy cát-xê, Ninh Dương Lan Ngọc 'xin' được hát cùng Ngô Kiến Huy 2 "thánh phá hit" sẽ cùng góp mặt trong liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của Ngô Kiến Huy.

Xem thêm: lmth.019515d-yuh-neik-ogn-gnuc-tah-coud-nix-cogn-nal-gnoud-hnin-ex-tac-yal-gnohk-mas/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Văn hóa - Giải trí

“Sam không lấy cát-xê, Ninh Dương Lan Ngọc 'xin' được hát cùng Ngô Kiến Huy”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools