vĐồng tin tức tài chính 365

Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan được vinh danh

2019-12-18 16:45
Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan được vinh danh Ngày 10/12/2019, nhà máy Hà Nam của công ty FrieslandCampina được vinh danh là một trong 15 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt, đầu tư lâu dài và bền vững, có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước 2019.

Xem thêm: lmth.988615d-hnad-hniv-coud-nal-ah-iag-oc-aus-ueih-gnouht-uuh-os-peihgn-hnaod/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Doanh nghiệp - Doanh nhân

“Doanh nghiệp sở hữu thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan được vinh danh”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools