vĐồng tin tức tài chính 365

Sau điện thoại, đồng hồ sẽ là mặt hàng chủ lực mới của Thế Giới Di Động?

2019-12-19 09:20
Sau điện thoại, đồng hồ sẽ là mặt hàng chủ lực mới của Thế Giới Di Động? Với doanh thu từ 500 - 600 tỷ đồng năm 2019, rất có thể, đồng hồ sẽ là “át chủ bài” mới của Thế Giới Di Động trong thời gian tới.

Xem thêm: lmth.340715d-gnod-id-ioig-eht-auc-iom-cul-uhc-gnah-tam-al-es-oh-gnod-iaoht-neid-uas/nv.ctv

Comments:0 | Tags:Doanh nghiệp - Doanh nhân

“Sau điện thoại, đồng hồ sẽ là mặt hàng chủ lực mới của Thế Giới Di Động?”0 Comments

Submit A Comment

Name:

Email:

Blog :

Verification Code:

Announce

Tools